Customer Service là gì, Chăm sóc khách hàng là gì

Customer Service là gì? Chăm sóc khách hàng là gì?

Customer Service là gì? Chăm sóc khách hàng là gì? Customer Service là gì và Chăm sóc khách hàng là gì? Customer Service tiếng Việt nghĩa là Dịch vụ Chăm sóc khách hàng, là Dịch vụ khách hàng mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng của mình, cả trước…

Telemarketing là gì

Telemarketing và Telesales là gì? Bí quyết tìm kiếm khách hàng tiềm năng kỷ nguyên 4.0

Rất nhiều người hiểu sai định nghĩa về Telemarketing và Telesales. Họ thường hiều nhầm giữa Telemarketing và Telesales. Vậy Telemarketing là gì và Telesales là gì? Telemarketing là một hình thức Marketing phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển. Thời gian gần đây bắt đầu du nhập vào…

Call Center là gì

Call Center là gì? Định nghĩa đầy đủ về Call Center

Tổng đài Call Center là gì ? Định nghĩa Call Center bắt đầu có từ 1957 là một Trung tâm tập trung cuộc gọi là một nơi mà khách hàng và những cuộc gọi qua điện thoại được xử lý bởi một hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng, thông…

www.000webhost.com